Επωνυμία
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ
999382213

Αριθμός ΓΕΜΗ
058661004000

Διεύθυνση
ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΡΟΓΚΟΤΗ 10

546 24 Θεσσαλονίκη

Κεφάλαιο
30.000,00 ευρώ

Ονοματεπώνυμα εταίρων & ποσοστά
Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν:
1) Χαράλαμπος Ποιμενίδης 50%
2) Ελευθέριος Σταμνάς 50%

Ονοματεπώνυμο διαχειριστών
1) Χαράλαμπος Ποιμενίδης
2) Ελευθέριος Σταμνάς